MML-Group on projekti­rakenta­misen sekä kunnossa­pidon henkilös­tön, työ­kalujen ja materi­aalien ammattilainen.